เครื่องมือตรวจสอบการสะกดคำสำหรับ Internet Explorer

4.6k

ให้คะแนนแอป

Speckie เป็ฯแอพลิเคชั่นที่มีประโยชน์ซึ่งเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะทำการเพิ่มเครื่องมือตรวจสอบการสะกดคำลงไปใน Internet Explorer

ค่าเริ่มต้นของแอพจะตั้งเป็นการตรวจการสะกดคำภาษาอังกฤษ แต่เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ ถ้าเราจะพิมพ์ภาษาอื่นๆ และต้องการให้แอพนี้ตรวจสอบการสะกดคำในภาษานั้น

Speckie ทำงานคล้ายๆ กับโปรแกรมอื่นๆ ประเภทเดียวกันนี่แหละ แอพจะขีดเส้นใต้คำที่สะกดผิดให้
Uptodown X